Calculator

Is je bedrijf reeds klant bij B2Bike en heb je een access code?

Klik hier
Kies je type fiets
Mechanisch
Elektrisch
Speed pedelec
Consumentenadviesprijs
Per dag gefietste kilometers
Aantal gefietste dagen per maand
Wat is voor je van toepassing?
Lease door werkgever
Aankoop door werkgever
Onderhoudsbudget
Geen
1 star
2 star
3 star
Huidige verhouding bruto-nettoloon
Normaal belast
Laag belast
Zwaar belast
Maandelijkse kosten (incl.BTW)
-
Eindsom na 3 jaar
-
Impact op maandelijks brutoloon, ongeveer
-
Impact op netto loon, ongeveer
-
Betaald na 3 jaar indien fiets wordt overgenomen
Werkelijk ontvangen waarde
(dwz waarde van de fiets + onderhoud, verzekeringen, pechhulp en inschrijving in geval van speed pedelec)
-
Voordeel voor de werknemer in %
-%
Voordeel voor de werknemer in €
-
Fietsvergoeding in 3 jaar
-
Kost van de fiets na aftrek fietsvergoeding
-

Belangrijke disclaimer
Deze berekening biedt een indicatie van de potentiële waarde van een hypothetische verlaging van het salaris, waarmee een werkgever de externe kosten zou kunnen compenseren die voortkomen uit het verstrekken van een fiets aan een werknemer. Deze waardes dienen ter illustratie van het principe van loonruil, zoals dat onder toezicht van het sociaal secretariaat toegepast kan worden. Het is belangrijk op te merken dat B2Bike uitsluitend optreedt als leverancier van fietsen en aanverwante producten en diensten. We willen benadrukken dat we geen bevoegdheid of expertise hebben op het gebied van juridisch, fiscaal en sociaal recht met betrekking tot de beloning van werknemers. Voor de fietsvergoeding hanteren we in de simulatie het wettelijke maximum.

Uit deze resultaten kunnen geen garanties worden afgeleid, noch wat betreft de toepasbaarheid, noch wat betreft de specifieke waarden. Het vermelden van deze waarde impliceert niet automatisch dat de praktische uitvoering van een dergelijke salarisverlaging is toegestaan binnen de kaders van bedrijfs- en sectorale overeenkomsten, sociale en fiscale wetgeving, enzovoort. We raden ten zeerste aan dat werkgevers de mogelijke toepassing van loonruil bij fietsplannen laten begeleiden door hun payroll-adviseurs.

B2Bike heeft de mogelijkheid om achteraf de beslissingen en berekeningsmethoden die door de werkgever en hun payroll-adviseurs zijn vastgesteld, te integreren in ons online offertetool. Hierdoor kunnen loonruilberekeningen worden gemaakt volgens de vastgestelde methodiek. Dit voorkomt dat de HR-afdeling van de werkgever deze repetitieve handeling telkens opnieuw moet uitvoeren. We staan klaar om te assisteren en te ondersteunen waar nodig.
Vraag een informatiepakket aan voor werkgever
Vraag een informatiepakket aan voor zelfstandige
Vraag een informatiepakket aan voor werknemer