B2Bike wordt klimaatneutraal

Onze missie

Ons hoofddoel is om met emissievrije mobiliteitsoplossingen een vooruitstrevend voorbeeld te stellen voor onze klanten, alsook ook voor de bredere samenleving. Op deze manier streven we naar een positieve impact op de gezondheid van onze planeet. We hebben hierom een belofte gemaakt om de wereld een beetje groener te maken en is er de laatste 2 jaar hard gewerkt naar een traject van klimaatneutraliteit. Alle doelstellingen zijn vastgesteld, een strategie is ontwikkeld, gecertificeerde partners zijn zorgvuldig geselecteerd en de nodige maatregelen zijn geïmplementeerd. Als bedrijf erkennen we onze sociale verantwoordelijkheid en willen we de uitdagingen van de klimaatcrisis aanpakken. Samen met onze partners hebben we in 2022 onze voornaamste doelstellingen bereikt en blijven we onze doelen jaarlijks herzien. We zullen regelmatig verslag uitbrengen op deze website om transparantie te waarborgen.

Onze doelstellingen

Planeet
Sinds 2022 werken wij bij B2Bike volledig CO2 neutraal.
Mensen
Wij investeren in de duurzaamheid van onze keten en onze medewerkers.
Samenleving
Emissievrije mobiliteitsoplossingen mogelijk maken voor iedereen.

Volgende stappen

Fietsen doneren
We zullen jaarlijks op BMS niveau 100 (e-)fietsen doneren aan verschillende NGO’s die de toegang tot groene mobiliteit promoten.
Onze CO₂ voetprint verlagen
In navolging van het klimaatakkoord, verminderen we onze ecologische voetafdruk per werknemer met 55% tegen 2030. Om de duurzaamheid van onze toeleveringsketen te verbeteren, focussen we op volgende aspecten: Verpakkingsmateriaal verminderen, verlenging van de levensduur van batterijen en onze houding aanpassen over de hele business.
Bomen planten
We planten robuuste inheemse bomen in België en compenseren de CO₂ uitstoot van ons team.
Onze vooruitgang delen
We publiceren op onze website jaarlijks een CSR report waar we onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid tonen. We zijn daarnaast ook gedreven om onze acties aan te passen aan de huidige status van de klimaatcrisis.

Onze mijlpalen

55%

Minder CO₂ uitstoot per werknemer tegen 2030.

2022

B2Bike werkt klimaatneutraal.

100

Fietsen worden jaarlijks gedoneerd aan gecertificeerde organisaties.

Download hier ons CSR 2022-2024 statement!